Centrum voor Kortverblijf
Dagverzorgings-
centrum
De Corver
Dagverzorgings-
centrum
Het Kloosterhof
Zorgflats
Residentie
De Oude Hulst
Lokaal Dienstencentrum
De Klaproos
Lokaal Dienstencentrum
De Schakel

Doelgroep

Het centrum voor kortverblijf biedt plaats voor 3 bezoekers, 
en richt zich tot ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben of waarbij de thuissituatie
of mantelzorger tijdelijk ontlast wordt. Op die manier wordt thuis wonen langer haalbaar.

 

Een kortverblijf biedt in volgende situaties dikwijls een oplossing:

  • Bij ziekte of ongeval van de mantelzorger

  • Als revalidatie na een ziekenhuisopname of val

  • Als opvang tijdens vakantie van familie of mantelzorger

  • Om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten

  • Als palliatief verblijf

Kortverblijf houdt in dat personen voor een korte periode verblijven in het woonzorgcentrum met een maximum van zestig opeenvolgende dagen of negentig dagen over een periode van één jaar.

Na dit verblijf dient de gebruiker wel terug naar huis te vertrekken, al dan niet ondersteund door thuiszorgdiensten en/of mantelzorg.

ondersteund door