Welkom bij vzw Cassiers woon- en zorgcentrum!

Zorg op maat in een warme thuis


 • Nieuws

  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 8 mei 2021

   06/05/2021
   NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 08 MEI 2021 Met enerzijds gevoel van opluchting en blijheid en anderzijds toch wat bezorgdheid (en dat is ook wat de bewoners verwoorden) brengen wij jullie op de hoogte van de nieuwe versoepeling die vanaf 8 mei geldt voor de WZC’s - De bezoekuren zijn elke dag van 13u30 – 18u00. - Er is geen beperking meer ivm. wie op bezoek komt: geen vaste bezoekers meer, vooraf registeren is dus niet meer van toepassing. - Temperatuurregistratie en registratie aan het onthaal zijn nog steeds verplicht, alsook de algemene hygiënemaatregelen van handen ontsmetten en de kamer ontsmetten na bezoek. - Niet op bezoek wanneer je ziek bent of hoogrisico contact had. - Het aantal bezoekers op kamer van de bewoner blijft beperkt tot 2 personen op hetzelfde moment. Dit kunnen 2 volwassenen zijn of 1 volwassene en 1 kind. Kindjes in buggy (die niet rondlopen) worden niet meegeteld. (Mogen we vragen onderling af te spreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt.) - Tijdens het bezoek wordt de hele tijd het chirurgisch mondmasker gedragen door het bezoek, ook voor de kinderen vanaf 10 jaar. - Er mag niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner. - De bewoner meenemen naar buiten is toegelaten, op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 (bewoner inbegrepen) niet overschreden wordt. Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien. - Bewoners mogen mee naar huis met hun knuffelcontact. - We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden.  - De openingsdatum van de cafetaria en bijkomende afspraken worden later meegedeeld. Daar dit alles toch wel een grote versoepeling is, rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om bovenstaande maatregelen strikt toe te passen. Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen!   Hier kunt u het document openen om af te drukken of door te sturen:  https://tinyurl.com/nieuwebezoekregeling                                                                                                                        
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 3 mei + speciale regeling voor Moederdag

   27/04/2021
   NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 3 MEI 2021 + AANGEPASTE REGELING MOEDERDAG Wij krijgen geregeld de vraag of het bezoek wat langer kan dan 16u30. In overleg met onze onthaalvrijwilligers hebben we beslist om de bezoekuren vanaf 3 mei 2021 te verlengen tot 18u00. Er is dan dus voor alle afdelingen elke dag bezoekgelegenheid van 13u30 tot 18u00 (dus ook op donderdag). Voor de overige versoepeling van bezoekregeling zijn we volledig afhankelijk zijn van de voorschriften door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Speciale regeling Moederdag Om alle kinderen toch de mogelijkheid te geven om hun moeder te bezoeken voor Moederdag hebben we intern beslist om het aantal geregistreerde bezoekers uit te breiden met alle eigen kinderen die dit wensen en dit enkel op volgende dagen: 7 mei, 8 mei en 9 mei. De bezoekuren zijn voor die dagen eveneens van 13u30 - 18u00. • U kunt zich registreren via e-mail of telefonisch: receptie@wzccassiers.be / 051 70 81 90 • We vragen dat alle geregistreerde bezoekers onderling afspreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt. We vragen wel volgende afspraken na te leven: • Alle eigen kinderen die wensen langs te komen nalv moederdag op één van bovenstaande dagen moeten zich laten registreren op onze bezoekerslijst. De (vaste) bezoekers die reeds op de lijst staan, kunnen blijven staan. Wie niet op de lijst staat, zal jammer genoeg niet toegelaten worden. • Het aantal bezoekers op de kamer van de bewoner blijft voorlopig beperkt tot één op hetzelfde moment. • Tijdens het bezoek op kamer wordt de hele tijd het chirurgische mondmasker gedragen door het bezoek. • Eén van de geregistreerde bezoekers kan wel de bewoner meenemen naar de tuin of op het terras van het woonzorgcentrum op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 personen (bewoner inbegrepen) niet overschreven wordt. Op die manier kan eventueel een schoonzoon/schoondochter/kleinkind tijdens die dagen ook eens op bezoek komen. Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien. • Er kan niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner. • We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden. • Uiteraard is het niet mogelijk om het woonzorgcentrum te betreden als u niet tot de geregistreerde bezoekers behoort. Bezoek buiten kan wel. Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen! Wij hopen hiermee alle moeders (en hun kinderen) blij te maken! Voor Vaderdag, indien er nog steeds beperkte bezoekregeling zou zijn, zullen we ook een dergelijke regeling voorzien. Klik hier voor het afdrukbare document: Bezoekregeling 3 mei 2021 
   Lees verder...
  • Versoepelingen bezoek vanaf 22 februari 2021

   19/02/2021
   Beste familieleden, Hoogstwaarschijnlijk hebt u via de radio of TV al vernomen dat er versoepelingen mogelijk zijn in woonzorgcentra. Om versoepelingen te kunnen doorvoeren, moet er aan 2 voorwaarden voldaan zijn: Minimum 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers moeten volledig gevaccineerd zijn (dwz 2 dosissen). Versoepelingen zijn pas mogelijk ten vroegste 10 dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen. De laatste groep medewerkers kreeg hun tweede prik op vrijdag 12 februari,  we kunnen dus  versoepelen vanaf maandag 22/2.  We zijn ook heel fier en dankbaar te kunnen melden dat 99% van de bewoners en meer dan 90% van de medewerkers een vaccin hebben genomen. Wat houdt deze versoepeling in? Elke bewoner mag 2 vaste bezoekers hebben én deze kunnen om de 14 dagen wijzigen. (Dat wil zeggen dat een ouder met 4 kinderen gedurende 2 weken 2 van de 4 kinderen kan zien en daarna gedurende 2 weken kunnen de andere 2 kinderen op bezoek komen.) Wissel kan op 22 februari en dan verder om de 2 weken. De 2 vaste bezoekers mogen niet tegelijkertijd op kamer komen, wel apart. Een chirurgisch mondmasker en handhygiëne voor bezoekers blijft verplicht, voor de bewoner hoeft een mondmasker tijdens het bezoek niet meer Een wandeling van de bewoner samen met 1 van de 2 vaste bezoekers buiten is mogelijk. Gelieve hierbij de kortste weg naar buiten (geen bezoek op andere afdelingen, in woonkamer) te volgen en in de omgeving van het woonzorgcentrum te blijven. Buiten kan je nog iemand anders ontmoeten (max. 2 personen). Zowel bezoek als bewoner dragen buiten een mondmasker. De cafetaria blijft nog steeds gesloten. Bezoek is mogelijk elke dag van 13u30 tot 16u30 en op donderdag van 13u30 tot 18u30 (voor afdeling Watervliet). Bij het bezoek op kamer blijven nog steeds de maatregelen gelden zoals voorheen: verplicht chirurgisch mondmasker, social distancing, handhygiëne, registratie en temperatuurmeting aan het onthaal, … Indien u symptomen van COVID-19 of verhoogde temperatuur hebt, is bezoek niet toegelaten! De Taskforce ouderenzorg beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. Woonzorgcentra zijn geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Over volgende stappen omtrent versoepelingen spreekt de Taskforce zich nog niet uit, maar volgt dit wekelijks verder op. Nu zal er eerst gekeken worden welk effect de vaccinatie heeft op het aantal besmettingen en de ziektelast in woonzorgcentra. Een belangrijke stap hierbij zal de vaccinatie zijn van de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn in woonzorgcentra.  
   Lees verder...
  • NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 8 FEBRUARI 2021

   03/02/2021
   Beste familie, vandaag kregen alle bewoners hun 2° vaccin. Reeds vroeg in de morgen werden de vaccins toegediend met 3 vaccinatieteams. Alles liep bijzonder vlot. Het 2° vaccin is een hele opluchting en doet ons al uitkijken naar een stukje meer vrijheid. Zoals reeds eerder vermeld mogen we een optimale bescherming verwachten vanaf één week na toediening van het 2de vaccin. Maar ook daarna moeten we nog steeds alle voorzorgsmaatregelen blijven volgen want, ook al zijn we gevaccineerd, we kunnen nog altijd het virus overdragen en we weten ook nog niet of we voldoende beschermd zijn tegen mogelijke varianten... Door de vaccinatie is er toch weer meer mogelijk op vlak van bezoek. Vanaf maandag 8 februari kan er opnieuw bezoek op de kamer komen. We starten opnieuw met de bezoekregeling zoals die voorheen was: één vaste bezoeker en één bezoeker die om de 2 weken kan wisselen. We gaan er van uit dat de vaste bezoeker dezelfde blijft als voorheen, mocht het toch anders zijn, gelieve dan de naam door te geven. Wil ook de naam van de tweede contactpersoon doorgeven (de 2 weken lopen van 8 febr. tot 21 febr. , op 22 febr. kan er weer gewisseld worden). Gelieve dit door te geven aan Lindsey van het onthaal of via receptie@wzccassiers.be. Bezoeken kunnen weer dagelijks van 13u30 tot 16u30 en op donderdag tot 18u30 (enkel voor de afdeling Watervliet), er dient niet gereserveerd te worden. Een wandeling maken in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum is ook weer mogelijk. U vernam waarschijnlijk ook dat woonzorgcentra beschikken over de mogelijkheid een sneltest uit te voeren bij bezoekers. In overleg met de coördinerend arts Dr. Beernaert hebben wij beslist om dit niet systematisch te doen. Enkel wanneer een bezoeker symptomen heeft (koorts, verkouden, grieperig...) kan dit ev. toegepast worden, maar eigenlijk is het allerbelangrijkst dat je NIET op bezoek komt als je ziek bent of een hoogrisicocontact hebt gehad (zoals in de verklaring op eer ondertekend). Bij een positieve sneltest kan het kamerbezoek niet doorgaan. We zien er naar uit om jullie weer te verwelkomen.  
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 19 januari 2021

   19/01/2021
   Gezien het tijdelijk bezoekverbod willen we zoeken naar mogelijkheden om toch uw familielid in het woonzorgcentrum te kunnen bezoeken. Voor de bewoners die op de gelijkvloers verblijven, raden we raambezoeken aan. Hou er wel rekening mee dat ook dit veilig moet gebeuren, dus met raam dicht. Er kan  gebruik gemaakt worden van de telefoon om elkaar goed te begrijpen. Watervliet 1: Voor de bewoners die op het eerste verdiep verblijven starten we terug de klapstoelbezoeken op. Voor de bewoners van afdeling Watervliet kan er dagelijks, vanaf dinsdag 19/01, gereserveerd worden tussen 13u30 en 16u30, per half uur. Een bezoekje kan 20 minuten duren, tussenin hebben we tijd nodig om te ontsmetten. Toegang klapstoel is via de binnentuin op Watervliet. De Twee Linden: Voor de bewoners van afdeling De 2 Linden kunnen we begeleid raambezoek in de woonkamer organiseren op maandag en donderdag tussen 14u en 16u. We voorzien hier een kwartier per bewoner. Toegang voor het raambezoek is via terras afdeling De 2 Linden – ingang via poortje aan de kant van de parking. Reserveren voor de klapstoel of begeleid raambezoek kan via het onthaal 051/708190 of receptie@wzccassiers.be, dit tijdens de kantooruren.  
   Lees verder...
  • Geen bezoek toegelaten vanaf 17-01-2021

   17/01/2021
   “SORRY, GEEN BEZOEK” De berichtgevingen betreffende Houthulst veroorzaken heel wat ongerustheid. De besmettingen in het WZC De Groene Verte Merkem zijn te wijten aan de zgn. ‘Britse variant’ van het coronavirus, aldus de officiële bevestiging. Deze variante is veel besmettelijker, maar gelukkig niet dodelijker. Dit virus met Britse wortels veroorzaakt momenteel buiten het woonzorgcentrum ook exponentieel meer besmettingen over heel Houthulst. In WZC Cassiers zijn voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Na direct overleg met onze CRA dokter Beernaert, met de gemeente en de overheid krijgt WZC Cassiers nu meteen het advies alle bezoek voorlopig te weren. Uit voorzorg. Met onze excuses, maar u begrijpt natuurlijk dat we in deze uitzonderlijke toestand alle risico’s moeten vermijden. Voor dringende zaken kunnen de contactpersonen onze verantwoordelijke van WZC Cassiers bereiken via 051/708190 of leen.nys@wzccassiers.be. Gezien deze ernstige situatie in Groot-Houthulst raadt men bovendien aan de algemene hygiënerichtlijnen uiterst strikt op te volgen. En om zeker alle fysieke sociale contacten op het grondgebied voorlopig te mijden.
   Lees verder...
  • Vaccinatie in zicht!

   11/01/2021
   Heel goed nieuws! We kregen de bevestiging van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid dat de vaccinatie doorgaat op woensdag 13 januari 2021.  Wat doen? U hoeft niks te doen. De bewoners die hebben ingestemd om het vaccin te ontvangen – en dat hebben ze bijna allemaal - zijn persoonlijk verwittigd. Misschien kan u hen eens geruststellen, alhoewel de meeste bewoners hiervoor geen enkele ‘schrik’ hebben. Integendeel. Het verloop: Nu dinsdag 12 januari komt de levering van ons pakket flesjes tegen het COVID-19-virus bij ons aan via een speciaal koeltransport. Onze vaccinverantwoordelijke ontvangt met enkele geselecteerde medewerkers de flacons en bewaart ze in een beschermde koelkast onder constante temperatuur. Ook de nodige hulpmiddelen als spuitjes en naaldjes worden mee geleverd. ’s Anderendaags begint de vaccinatie per afdeling. Daarbij zijn de CRA (Coördinerend Raadgevend Arts) Dokter Beernaert, de hoofdverpleegkundigen en de betrokken verpleegkundigen aanwezig. We volgen nauwgezet het draaiboek van het Agentschap Zorg & Gezondheid dat heel gedetailleerd alle stappen en voorzorg beschrijft. Alle betrokkenen hebben dit nu al intern goed bestudeerd. Elke kleine stap in detail: Het draaiboek dat elk woonzorgcentrum in Vlaanderen hanteert, bespreekt minutieus alle stappen die moeten gevolgd worden. En uit veiligheid biedt deze gedetailleerde planning ook voldoende oplossingen als er iets niet vlot zou verlopen: te weinig flacons, reactie op mogelijke bijwerking,…    Soort griepprik, vooraf vrieskoud bewaard: U kan deze inenting in ons woonzorgcentrum vergelijken met de toediening van de jaarlijkse griepprik. Alleen wordt de bewaartemperatuur van het vaccin vooraf veel lager gehouden. En dat maakt de voorbereiding en het transport wat moeilijker. Bijwerkingen: De vele inentingen in Europa brengen slechts heel erg zelden een bijwerking met zich mee. Een kleine minderheid van personen heeft last van bijverschijnselen als lichte zwelling op de prikplaats op de bovenarm, wat hoofd- of spierpijn, of koorts. Dat verdwijnt snel, zeker na 1 à 2 dagen. Het spreekt voor zich dat onze verpleegkundigen dit goed in de gaten houden. Persoonlijk paspoort: Deze gezondheidsprik wordt genoteerd in elk persoonlijk Zorgdossier en via Vaccinnet, waarin al je vaccinaties worden bijgehouden. Nog info? Indien u nog vragen hebt, dan kan u steeds terecht op www.laatjevaccineren.be en bij onze contactpersoon hier: leen.nys@wzccassiers.be . Verantwoordelijkheid is niet weggeprikt: Ondanks de antivirusprik van onze bewoners en alle andere mensen wordt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet weggeprikt. Op de eerste injectie na 21 dagen moet zeker een tweede injectie volgen. Bovendien kan iedereen vermoedelijk nog steeds het virus doorgeven. Daarom moeten we allen de 6 regels tegen corona correct blijven naleven. Mogen wij voor onze bewoners, medewerkers en uw directe omgeving op u blijven rekenen?   Wij danken u van harte voor uw attente medewerking, ook in de komende maanden.  
   Lees verder...
  • Eindejaarsbezoekregeling

   09/12/2020
   Beste familie, Iedereen kijkt verwachtingsvol uit naar het einde van het jaar. Veel mensen dromen van een gezellig samenzijn rond de kerstboom. Dit jaar zal het echter anders verlopen. Omdat we weten dat de kerstperiode een tijd is waarin mensen graag hun familie ontmoeten, hebben we een speciale eindejaarsbezoekregeling uitgewerkt. We zullen de mogelijkheid creëren dat families (per gezinsbubbel) op bezoek kunnen komen, dit in het dagverzorgingscentrum De Corver, aan de “klaptafel”. Dus iedereen die geen geregistreerde bezoeker is (kinderen, (achter)kleinkinderen, broers, zussen,…) kan op die manier toch op bezoek komen. We voorzien dat iedere bewoner daar z’n familie kan ontvangen onder veilige omstandigheden, dwz. we voorzien plexischerm, ontsmetting, bezoek op afstand, met mondmasker, in een grote ruimte die we kunnen ventileren. De vaste bezoeker, en de 2° bezoeker (die op 21 december opnieuw kan wisselen) komen verder op bezoek op de kamer. Echter, wenst de vaste bezoeker of 2° bezoeker met zijn gezin te komen, dan zal dat via de klaptafel moeten gebeuren. Deze bijkomende bezoekregeling zou gelden voor de dagen 25/12, 26/12, 27/12 en op 01/01, 02/01, 03/01. Bezoek is mogelijk van 13u tot 17u, telkens per half uur. We vragen dat de vaste bezoeker en de 2° geregistreerde bezoeker ook op die dagen vooraf laat weten wanneer hij op bezoek komt, zodat er geen dubbel bezoek wordt geboekt op hetzelfde moment. Op deze dagen is kamerbezoek mogelijk tot 17u30 ipv. 16u30. Speciaal op Kerstavond 24/12 en Oudejaarsavond 31/12 is er gelegenheid om op bezoek te komen tot 18u30’ (door de vaste en de 2° bezoeker). Alle bezoek voor die dagen dient dus vooraf gereserveerd te worden, dus ook voor de geregistreerde bezoekers. Bezoek kan telefonisch gereserveerd worden via het onthaal, tijdens de kantooruren, tel. 051/708190. Gelieve hierbij ook uw telefoonnummer door te geven. Voor het Kerstweekend kan dit ten laatste tot 23/12 om 16u30 en voor het Nieuwjaarsweekend ten laatste tot 30/12 om 16u30. Reserveren kan ook via receptie@wzccassiers.be Om iedereen de kans te geven kan je per gezin maar één keer op bezoek komen op die dagen. We merken dat bezoekers soms taartjes of pralines meebrengen voor hun familielid. Dat vinden we zeer attent. We vragen echter om dit niet samen op kamer te nuttigen aangezien de mondmaskers op dat moment niet meer gedragen worden en dit het risico op besmetting verhoogt. De bewoner kan deze lekkernijen gerust opeten wanneer het bezoek weg is. Bij de bezoekregeling vragen we wel met volgende maatregelen rekening te houden:   Iedereen draagt een mondmasker (ook lagere schoolkinderen) U kan binnen komen via de ingang van het dagverzorgingscentrum (nieuw gebouw aan de kant van de parking) Geen onderling contact tussen bezoekers/familieleden bij het binnenkomen of buitengaan. Wacht het liefst in de auto tot het effectieve moment van bezoek Attenties of geschenken kunnen meegebracht worden en afgegeven worden aan de bewoner  (we voorzien hiervoor een klein tafeltje bij de bewoner) Social distancing (1.5 meter afstand houden) respecteren Handen ontsmetten bij aankomst en vertrek Uiteraard is bovenstaande regeling toch nog steeds onder voorbehoud van mogelijke infecties. Mochten er zich nog wijzigingen voordoen, dan word je telefonisch gecontacteerd. Bezoek is niet toegelaten in volgende gevallen: u hebt positief getest op COVID-19 tijdens de voorbije 14 dagen u vertoont de laatste 14 dagen symptomen van COVID-19 u bent de laatste 14 dagen in contact gekomen met iemand die symptomen vertoont of die positief getest heeft op COVID-19 u komt terug uit een rode zone (buitenland). Eventuele geschenken kunnen ook steeds afgegeven worden aan het onthaal (voorzie ze wel duidelijk van naam). Ze worden dan met veel plezier tot bij de bewoner gebracht. Namens het hele team wensen we jullie toch een warm eindejaar toe … Zorg voor elkaar en hou jullie gezond! De directie.
   Lees verder...
ondersteund door