Welkom bij vzw Cassiers woon- en zorgcentrum!

Zorg op maat in een warme thuis


 • Nieuws

  • Versoepelingen bezoek vanaf 22 februari 2021

   19/02/2021
   Beste familieleden, Hoogstwaarschijnlijk hebt u via de radio of TV al vernomen dat er versoepelingen mogelijk zijn in woonzorgcentra. Om versoepelingen te kunnen doorvoeren, moet er aan 2 voorwaarden voldaan zijn: Minimum 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers moeten volledig gevaccineerd zijn (dwz 2 dosissen). Versoepelingen zijn pas mogelijk ten vroegste 10 dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen. De laatste groep medewerkers kreeg hun tweede prik op vrijdag 12 februari,  we kunnen dus  versoepelen vanaf maandag 22/2.  We zijn ook heel fier en dankbaar te kunnen melden dat 99% van de bewoners en meer dan 90% van de medewerkers een vaccin hebben genomen. Wat houdt deze versoepeling in? Elke bewoner mag 2 vaste bezoekers hebben én deze kunnen om de 14 dagen wijzigen. (Dat wil zeggen dat een ouder met 4 kinderen gedurende 2 weken 2 van de 4 kinderen kan zien en daarna gedurende 2 weken kunnen de andere 2 kinderen op bezoek komen.) Wissel kan op 22 februari en dan verder om de 2 weken. De 2 vaste bezoekers mogen niet tegelijkertijd op kamer komen, wel apart. Een chirurgisch mondmasker en handhygiëne voor bezoekers blijft verplicht, voor de bewoner hoeft een mondmasker tijdens het bezoek niet meer Een wandeling van de bewoner samen met 1 van de 2 vaste bezoekers buiten is mogelijk. Gelieve hierbij de kortste weg naar buiten (geen bezoek op andere afdelingen, in woonkamer) te volgen en in de omgeving van het woonzorgcentrum te blijven. Buiten kan je nog iemand anders ontmoeten (max. 2 personen). Zowel bezoek als bewoner dragen buiten een mondmasker. De cafetaria blijft nog steeds gesloten. Bezoek is mogelijk elke dag van 13u30 tot 16u30 en op donderdag van 13u30 tot 18u30 (voor afdeling Watervliet). Bij het bezoek op kamer blijven nog steeds de maatregelen gelden zoals voorheen: verplicht chirurgisch mondmasker, social distancing, handhygiëne, registratie en temperatuurmeting aan het onthaal, … Indien u symptomen van COVID-19 of verhoogde temperatuur hebt, is bezoek niet toegelaten! De Taskforce ouderenzorg beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. Woonzorgcentra zijn geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Over volgende stappen omtrent versoepelingen spreekt de Taskforce zich nog niet uit, maar volgt dit wekelijks verder op. Nu zal er eerst gekeken worden welk effect de vaccinatie heeft op het aantal besmettingen en de ziektelast in woonzorgcentra. Een belangrijke stap hierbij zal de vaccinatie zijn van de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn in woonzorgcentra.  
   Lees verder...
  • NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 8 FEBRUARI 2021

   03/02/2021
   Beste familie, vandaag kregen alle bewoners hun 2° vaccin. Reeds vroeg in de morgen werden de vaccins toegediend met 3 vaccinatieteams. Alles liep bijzonder vlot. Het 2° vaccin is een hele opluchting en doet ons al uitkijken naar een stukje meer vrijheid. Zoals reeds eerder vermeld mogen we een optimale bescherming verwachten vanaf één week na toediening van het 2de vaccin. Maar ook daarna moeten we nog steeds alle voorzorgsmaatregelen blijven volgen want, ook al zijn we gevaccineerd, we kunnen nog altijd het virus overdragen en we weten ook nog niet of we voldoende beschermd zijn tegen mogelijke varianten... Door de vaccinatie is er toch weer meer mogelijk op vlak van bezoek. Vanaf maandag 8 februari kan er opnieuw bezoek op de kamer komen. We starten opnieuw met de bezoekregeling zoals die voorheen was: één vaste bezoeker en één bezoeker die om de 2 weken kan wisselen. We gaan er van uit dat de vaste bezoeker dezelfde blijft als voorheen, mocht het toch anders zijn, gelieve dan de naam door te geven. Wil ook de naam van de tweede contactpersoon doorgeven (de 2 weken lopen van 8 febr. tot 21 febr. , op 22 febr. kan er weer gewisseld worden). Gelieve dit door te geven aan Lindsey van het onthaal of via receptie@wzccassiers.be. Bezoeken kunnen weer dagelijks van 13u30 tot 16u30 en op donderdag tot 18u30 (enkel voor de afdeling Watervliet), er dient niet gereserveerd te worden. Een wandeling maken in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum is ook weer mogelijk. U vernam waarschijnlijk ook dat woonzorgcentra beschikken over de mogelijkheid een sneltest uit te voeren bij bezoekers. In overleg met de coördinerend arts Dr. Beernaert hebben wij beslist om dit niet systematisch te doen. Enkel wanneer een bezoeker symptomen heeft (koorts, verkouden, grieperig...) kan dit ev. toegepast worden, maar eigenlijk is het allerbelangrijkst dat je NIET op bezoek komt als je ziek bent of een hoogrisicocontact hebt gehad (zoals in de verklaring op eer ondertekend). Bij een positieve sneltest kan het kamerbezoek niet doorgaan. We zien er naar uit om jullie weer te verwelkomen.  
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 19 januari 2021

   19/01/2021
   Gezien het tijdelijk bezoekverbod willen we zoeken naar mogelijkheden om toch uw familielid in het woonzorgcentrum te kunnen bezoeken. Voor de bewoners die op de gelijkvloers verblijven, raden we raambezoeken aan. Hou er wel rekening mee dat ook dit veilig moet gebeuren, dus met raam dicht. Er kan  gebruik gemaakt worden van de telefoon om elkaar goed te begrijpen. Watervliet 1: Voor de bewoners die op het eerste verdiep verblijven starten we terug de klapstoelbezoeken op. Voor de bewoners van afdeling Watervliet kan er dagelijks, vanaf dinsdag 19/01, gereserveerd worden tussen 13u30 en 16u30, per half uur. Een bezoekje kan 20 minuten duren, tussenin hebben we tijd nodig om te ontsmetten. Toegang klapstoel is via de binnentuin op Watervliet. De Twee Linden: Voor de bewoners van afdeling De 2 Linden kunnen we begeleid raambezoek in de woonkamer organiseren op maandag en donderdag tussen 14u en 16u. We voorzien hier een kwartier per bewoner. Toegang voor het raambezoek is via terras afdeling De 2 Linden – ingang via poortje aan de kant van de parking. Reserveren voor de klapstoel of begeleid raambezoek kan via het onthaal 051/708190 of receptie@wzccassiers.be, dit tijdens de kantooruren.  
   Lees verder...
  • Geen bezoek toegelaten vanaf 17-01-2021

   17/01/2021
   “SORRY, GEEN BEZOEK” De berichtgevingen betreffende Houthulst veroorzaken heel wat ongerustheid. De besmettingen in het WZC De Groene Verte Merkem zijn te wijten aan de zgn. ‘Britse variant’ van het coronavirus, aldus de officiële bevestiging. Deze variante is veel besmettelijker, maar gelukkig niet dodelijker. Dit virus met Britse wortels veroorzaakt momenteel buiten het woonzorgcentrum ook exponentieel meer besmettingen over heel Houthulst. In WZC Cassiers zijn voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Na direct overleg met onze CRA dokter Beernaert, met de gemeente en de overheid krijgt WZC Cassiers nu meteen het advies alle bezoek voorlopig te weren. Uit voorzorg. Met onze excuses, maar u begrijpt natuurlijk dat we in deze uitzonderlijke toestand alle risico’s moeten vermijden. Voor dringende zaken kunnen de contactpersonen onze verantwoordelijke van WZC Cassiers bereiken via 051/708190 of leen.nys@wzccassiers.be. Gezien deze ernstige situatie in Groot-Houthulst raadt men bovendien aan de algemene hygiënerichtlijnen uiterst strikt op te volgen. En om zeker alle fysieke sociale contacten op het grondgebied voorlopig te mijden.
   Lees verder...
  • Vaccinatie in zicht!

   11/01/2021
   Heel goed nieuws! We kregen de bevestiging van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid dat de vaccinatie doorgaat op woensdag 13 januari 2021.  Wat doen? U hoeft niks te doen. De bewoners die hebben ingestemd om het vaccin te ontvangen – en dat hebben ze bijna allemaal - zijn persoonlijk verwittigd. Misschien kan u hen eens geruststellen, alhoewel de meeste bewoners hiervoor geen enkele ‘schrik’ hebben. Integendeel. Het verloop: Nu dinsdag 12 januari komt de levering van ons pakket flesjes tegen het COVID-19-virus bij ons aan via een speciaal koeltransport. Onze vaccinverantwoordelijke ontvangt met enkele geselecteerde medewerkers de flacons en bewaart ze in een beschermde koelkast onder constante temperatuur. Ook de nodige hulpmiddelen als spuitjes en naaldjes worden mee geleverd. ’s Anderendaags begint de vaccinatie per afdeling. Daarbij zijn de CRA (Coördinerend Raadgevend Arts) Dokter Beernaert, de hoofdverpleegkundigen en de betrokken verpleegkundigen aanwezig. We volgen nauwgezet het draaiboek van het Agentschap Zorg & Gezondheid dat heel gedetailleerd alle stappen en voorzorg beschrijft. Alle betrokkenen hebben dit nu al intern goed bestudeerd. Elke kleine stap in detail: Het draaiboek dat elk woonzorgcentrum in Vlaanderen hanteert, bespreekt minutieus alle stappen die moeten gevolgd worden. En uit veiligheid biedt deze gedetailleerde planning ook voldoende oplossingen als er iets niet vlot zou verlopen: te weinig flacons, reactie op mogelijke bijwerking,…    Soort griepprik, vooraf vrieskoud bewaard: U kan deze inenting in ons woonzorgcentrum vergelijken met de toediening van de jaarlijkse griepprik. Alleen wordt de bewaartemperatuur van het vaccin vooraf veel lager gehouden. En dat maakt de voorbereiding en het transport wat moeilijker. Bijwerkingen: De vele inentingen in Europa brengen slechts heel erg zelden een bijwerking met zich mee. Een kleine minderheid van personen heeft last van bijverschijnselen als lichte zwelling op de prikplaats op de bovenarm, wat hoofd- of spierpijn, of koorts. Dat verdwijnt snel, zeker na 1 à 2 dagen. Het spreekt voor zich dat onze verpleegkundigen dit goed in de gaten houden. Persoonlijk paspoort: Deze gezondheidsprik wordt genoteerd in elk persoonlijk Zorgdossier en via Vaccinnet, waarin al je vaccinaties worden bijgehouden. Nog info? Indien u nog vragen hebt, dan kan u steeds terecht op www.laatjevaccineren.be en bij onze contactpersoon hier: leen.nys@wzccassiers.be . Verantwoordelijkheid is niet weggeprikt: Ondanks de antivirusprik van onze bewoners en alle andere mensen wordt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet weggeprikt. Op de eerste injectie na 21 dagen moet zeker een tweede injectie volgen. Bovendien kan iedereen vermoedelijk nog steeds het virus doorgeven. Daarom moeten we allen de 6 regels tegen corona correct blijven naleven. Mogen wij voor onze bewoners, medewerkers en uw directe omgeving op u blijven rekenen?   Wij danken u van harte voor uw attente medewerking, ook in de komende maanden.  
   Lees verder...
  • Eindejaarsbezoekregeling

   09/12/2020
   Beste familie, Iedereen kijkt verwachtingsvol uit naar het einde van het jaar. Veel mensen dromen van een gezellig samenzijn rond de kerstboom. Dit jaar zal het echter anders verlopen. Omdat we weten dat de kerstperiode een tijd is waarin mensen graag hun familie ontmoeten, hebben we een speciale eindejaarsbezoekregeling uitgewerkt. We zullen de mogelijkheid creëren dat families (per gezinsbubbel) op bezoek kunnen komen, dit in het dagverzorgingscentrum De Corver, aan de “klaptafel”. Dus iedereen die geen geregistreerde bezoeker is (kinderen, (achter)kleinkinderen, broers, zussen,…) kan op die manier toch op bezoek komen. We voorzien dat iedere bewoner daar z’n familie kan ontvangen onder veilige omstandigheden, dwz. we voorzien plexischerm, ontsmetting, bezoek op afstand, met mondmasker, in een grote ruimte die we kunnen ventileren. De vaste bezoeker, en de 2° bezoeker (die op 21 december opnieuw kan wisselen) komen verder op bezoek op de kamer. Echter, wenst de vaste bezoeker of 2° bezoeker met zijn gezin te komen, dan zal dat via de klaptafel moeten gebeuren. Deze bijkomende bezoekregeling zou gelden voor de dagen 25/12, 26/12, 27/12 en op 01/01, 02/01, 03/01. Bezoek is mogelijk van 13u tot 17u, telkens per half uur. We vragen dat de vaste bezoeker en de 2° geregistreerde bezoeker ook op die dagen vooraf laat weten wanneer hij op bezoek komt, zodat er geen dubbel bezoek wordt geboekt op hetzelfde moment. Op deze dagen is kamerbezoek mogelijk tot 17u30 ipv. 16u30. Speciaal op Kerstavond 24/12 en Oudejaarsavond 31/12 is er gelegenheid om op bezoek te komen tot 18u30’ (door de vaste en de 2° bezoeker). Alle bezoek voor die dagen dient dus vooraf gereserveerd te worden, dus ook voor de geregistreerde bezoekers. Bezoek kan telefonisch gereserveerd worden via het onthaal, tijdens de kantooruren, tel. 051/708190. Gelieve hierbij ook uw telefoonnummer door te geven. Voor het Kerstweekend kan dit ten laatste tot 23/12 om 16u30 en voor het Nieuwjaarsweekend ten laatste tot 30/12 om 16u30. Reserveren kan ook via receptie@wzccassiers.be Om iedereen de kans te geven kan je per gezin maar één keer op bezoek komen op die dagen. We merken dat bezoekers soms taartjes of pralines meebrengen voor hun familielid. Dat vinden we zeer attent. We vragen echter om dit niet samen op kamer te nuttigen aangezien de mondmaskers op dat moment niet meer gedragen worden en dit het risico op besmetting verhoogt. De bewoner kan deze lekkernijen gerust opeten wanneer het bezoek weg is. Bij de bezoekregeling vragen we wel met volgende maatregelen rekening te houden:   Iedereen draagt een mondmasker (ook lagere schoolkinderen) U kan binnen komen via de ingang van het dagverzorgingscentrum (nieuw gebouw aan de kant van de parking) Geen onderling contact tussen bezoekers/familieleden bij het binnenkomen of buitengaan. Wacht het liefst in de auto tot het effectieve moment van bezoek Attenties of geschenken kunnen meegebracht worden en afgegeven worden aan de bewoner  (we voorzien hiervoor een klein tafeltje bij de bewoner) Social distancing (1.5 meter afstand houden) respecteren Handen ontsmetten bij aankomst en vertrek Uiteraard is bovenstaande regeling toch nog steeds onder voorbehoud van mogelijke infecties. Mochten er zich nog wijzigingen voordoen, dan word je telefonisch gecontacteerd. Bezoek is niet toegelaten in volgende gevallen: u hebt positief getest op COVID-19 tijdens de voorbije 14 dagen u vertoont de laatste 14 dagen symptomen van COVID-19 u bent de laatste 14 dagen in contact gekomen met iemand die symptomen vertoont of die positief getest heeft op COVID-19 u komt terug uit een rode zone (buitenland). Eventuele geschenken kunnen ook steeds afgegeven worden aan het onthaal (voorzie ze wel duidelijk van naam). Ze worden dan met veel plezier tot bij de bewoner gebracht. Namens het hele team wensen we jullie toch een warm eindejaar toe … Zorg voor elkaar en hou jullie gezond! De directie.
   Lees verder...
  • NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 28 OKTOBER 2020

   28/10/2020
   Beste familie, De Vlaamse Regering kondigde gisteren een nieuwe bezoekregeling aan voor de woonzorgcentra. Deze beslissing komt in grote lijnen overeen met onze huidige regeling.  De wijziging zit hem vooral in de mogelijkheid dat de tweede vaste bezoeker om de 14 dagen kan wisselen. Waar komt het op neer: * één vaste bezoeker, die ongewijzigd blijft. * een tweede bezoeker die slechts om de 14 dagen kan wijzigen We vragen wel om in beide gevallen het mondmasker aan te houden en afstand te houden. Ook de bewoner draagt verder een mondmasker tijdens het bezoek. Concreet betekent dit: Voor de afdeling Watervliet 0 en 1: Naam van de vaste bezoeker is reeds gekend (werd in de voorbije week reeds bevraagd) De tweede bezoeker kennen we ook al (vanuit huidige regeling) Wanneer je de tweede bezoeker wil wisselen kan dat vanaf 9 november. Gelieve daarvoor de naam door te geven door een bericht te sturen via Familienet of via mail naar karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of  telefonisch naar 051/708190 (vragen naar Karo) De 2 Linden: Van de meeste bewoners kregen we de naam van 2 bezoekers door. Gelieve de naam op te geven van de vaste bezoeker Wisselen van de tweede bezoeker kan vanaf 9 november Graag ook alles doorgeven via Familienet of via mail naar karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of telefonisch op 051/708190 (vragen naar Karo) Laat ons dus weten als je de tweede bezoeker vanaf 9 november wenst te wisselen, en geef ons vooraf de naam door (graag tegen 6 november).  Om de 2 weken kan er een andere bezoeker komen, dus op 23 november, 7 december, 21 december … kan er weer gewisseld worden. Spreek dus goed af onder elkaar en geef vooraf de namen door. Wanneer we geen wijzigingen ontvangen dan blijft de naam die we oorspronkelijk doorkregen staan op de lijst van de geregistreerde bezoekers. Op afdeling Watervliet 0 kan er nu tijdelijk maar één vaste bezoeker komen, dit tem. 1/11. We laten maandag weten via Familienet of de bezoekregeling weer kan versoepelen (naar bovenstaande regeling) Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie blijft deze bezoekregeling van kracht tot nader bericht. Een herevaluatie hangt samen met de evolutie van de besmettingscijfers en de bijhorende curves. Indien er voor u zaken onduidelijk zijn, dan kan u ons altijd telefonisch contacteren tijdens de kantooruren. Vriendelijke groeten, De directie    
   Lees verder...
  • NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 14 OKTOBER 2020

   13/10/2020
   Beste familie, Door het toenemend aantal besmettingen overal in het land en ook in onze regio zie we ons genoodzaakt de bezoekregeling te verstrengen. Het aantal besmettingen verdubbelt immers om de negen dagen. In het belang van de gezondheid, moeten wij onze bewoners tijdelijk opnieuw wat meer beschermen tegen het COVID-19 virus. De nieuwe regeling “code oranje” gaat in vanaf woensdag 14 oktober 2020. Wat zijn de afspraken voor “code oranje”? Bezoek door 2 vaste geregistreerde bezoekers – we vragen dat elke familie doorgeeft wie per bewoner de 2 vaste bezoekers zijn. Deze bezoekers blijven dezelfde tot het einde van deze regeling. U kan de 2 namen doorgeven via Familienet of via karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of telefonisch (vragen naar Karo op 051/708190). Het bezoek is toegelaten enkel en alleen op kamer van de bewoner: dagelijks in de namiddag van 13u30 – 16u30 en op donderdag tot 18u30 (voor bezoekers afdeling Watervliet). Wanneer de bewoner zich in de woonkamer bevindt, gelieve te wachen op kamer, de bewoner zal gebracht worden. U mag geen woonkamers betreden of andere bewoners bezoeken. Uw bezoek dien je niet meer te reserveren. Enkel nog registreren aan het onthaal. Als vaste bezoeker verklaar je zelf geen ziektesymptomen te hebben of niet in contact te zijn geweest met een positief bevestigde persoon.  Aan het onthaal wordt uw temperatuur gemeten, u draagt een chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum. Er zijn op hetzelfde moment maximum 2 bezoekers in de kamer van de bewoner toegelaten (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner). Kinderen en jongeren onder 18 jaar kunnen tijdelijk niet meer op bezoek komen. Door de mix van generaties ontwikkelt het virus zich veel sneller. Kinderen hebben op school en in hun vrijetijd teveel contacten die zelfs zonder symptomen enorm snel voor een besmettingshaard kunnen zorgen. Samen eten op de kamer is niet toegelaten. Op dergelijke momenten legt de bezoeker immers het mondmasker af en dat kan echt niet. Ook een koffietje of een ander drankje nuttigen kan hierom natuurlijk ook niet. Wandelen met de bewoner kan op de site van het WZC en is zelfs gezond. Belangrijk hierbij is dat zowel bewoner als begeleider een chirurgisch mondmasker draagt. Het verlaten van het woonzorgcentrum kan niet meer, tenzij om medische redenen. Familiaal bezoek buitenshuis is dus tijdelijk niet mogelijk. Deze regeling loopt van woensdag 14 oktober tot en met zondag 8 november. Van zodra er een wijziging is in de situatie, zullen wij u onmiddellijk terug contacteren. U kunt dit ook steeds volgen op onze website www.cassierswzc.be en op onze facebookpagina. Mochten er nog vragen zijn, dan kan u elke werkdag van 8u30 tot 16u30 contact opnemen met WZC Cassiers via het algemeen nummer: 051/708190. We zijn ervan overtuigd dat u deze moeilijke situatie begrijpt. Ondertussen mag u er zeker op vertrouwen dat bij ons team niet alleen de fysieke zorg van de bewoners centraal staat. Terzelfdertijd blijven we hier met sterk verhoogde aandacht waken over het psychosociaal welzijn van onze bewoners.   Vriendelijke groet en dank voor uw begrip, De directie
   Lees verder...
  • Nieuw! Lokaal Dienstencentrum "De Klaproos" te Vladslo.

   25/09/2020
   Op 1 oktober opent het gloednieuw lokaal dienstencentrum ‘De Klaproos’ in Vladslo de deuren. Hier zijn elke werkdag oudere en kwetsbare personen uit de buurt en uit heel Groot-Diksmuide welkom. Voor een ‘klapke’ bij een koffie, voor info en advies over administratieve zaken of gezondheidskwesties, en nog veel meer. Het nieuwe open huis vult in deze landelijke hoek van Diksmuide de werking van LDC Ten Patershove in het stadcentrum aan. Binnenkort ontvouwt ‘De Klaproos’ diverse activiteiten die ingaan op de noden van de buurt en de verenigingen rond Vladslo. Een eerste project dat al loopt, is de Minder Mobielen Centrale, het vervoer voor bejaarde en kwetsbare mensen. Zo wordt ‘De Klaproos’ de toegangspoort tot de zorgsite Cassiers waar het dagverzorgings-centrum en een afdeling van dienstenchequebedrijf Partoe reeds actief zijn. Wil je als vrijwilliger bijspringen of heb je vragen? Centrumleidster Patricia Azou is bereikbaar via 051/ 43 44 34. Of kom eens langs in de Beerststraat 36. LEES MEER IN ONZE NIEUWBRIEF  
   Lees verder...
  • Nieuwe richtlijnen bezoek vanaf 7 september 2020

   04/09/2020
   Beste familieleden en verwanten van onze bewoners, Betreft: nieuwe richtlijnen versoepeld bezoek WZC’s  vanaf 07.09.020 De overheid heeft het bezoekbeleid in de woonzorgcentra versoepeld. De nieuwe richtlijnen steunen op een grotere gedeelde verantwoordelijkheid, namelijk met u. Natuurlijk begrijpen wij als eersten dat onze bewoners grote behoefte hebben aan sociaal contact. Terzelfdertijd moeten we allen heel voorzichtig blijven, want corona heeft slechts een klein vonkje nodig. De inspanningen van de voorbije maanden mogen niet door nonchalance weggeveegd worden. De nieuwe situatie vanaf maandag 7 september: Welke bezoekers? Alle bezoek uit dezelfde familiale bubbel (zoals de Nationale Veiligheidsraad voorschrijft: max. 5 personen) van de bewoner is toegelaten, maar uitsluitend op de kamer. Dat mag meermaals per week. Elke namiddag van 13u30 tot 16u30, op donderdag tot 18u30. Mondmasker en de andere bekende vuistregels: Elke bezoeker draagt in het hele gebouw een eigen chirurgisch mondmasker. Bewoner hoeft die niet meer te dragen, tenzij de bewoner dit wenst. Registratie aan het onthaal is verplicht, evenals social distancing (1,5m) in het hele gebouw. Natuurlijk ontsmet u de handen bij aankomst én vertrek. Reservatie: reservatie blijft noodzakelijk, bij voorkeur online. Voor Watervliet 0: www.supersaas.be/schedule/Cassiers/Watervliet0 Voor Watervliet 1: www.supersaas.be/schedule/Cassiers/Watervliet1 Voor De 2 Linden: www.supersaas.be/schedule/Cassiers/2linden Maximum 2 personen per bezoek: Op eenzelfde moment kunnen slechts maximum 2 personen tegelijkertijd op de kamer een bezoek afleggen. Deze personen komen uit eenzelfde familiale bubbel van de bewoner. Best vooraf goed overleggen in uw familie dus. Kinderen welkom: Kinderen onder 12 jaar mogen ook op bezoek komen, max. 1 kind per bezoek. Maar… gezien zij sinds deze week op school weer meer met andere kinderen contact hebben, vragen wij u hierin voorzichtig te zijn. Zieke kinderen kunnen uiteraard niet op bezoek komen. Fysiek sociaal contact (de knuffel): Een knuffel op de kamer mag, maar gelieve dit toch voorzichtig te beperken. Hoe meer fysiek contact, hoe groter de kans op overdracht van het coronavirus. Ventileren is druppels weren: Luchtverversing is nodig om de druppels met mogelijke besmetting weg te duwen. Let u er ook mee op dat de kamer van uw familielid goed geventileerd blijft? Wandelen is gezond: Samen een wandeling maken is gezonder dan op de kamer te blijven. U kan bij het onthaal een mondmasker vragen voor de bewoner en zelf draagt u natuurlijk uw eigen mond-en neusbescherming. Familiebezoek:  ?Bewoner kan een bezoek brengen aan familie, eveneens binnen de eigen familiale bubbel. Zowel bewoner als begeleider dragen mondmasker. Mogen wij ook hier het respecteren van alle veiligheidsmaatregelen benadrukken en rekenen op het gezond verstand van iedereen.                                                                                                                              Tijdelijk beperking mogelijk: Deze versoepeling kan aangepast worden indien er een (vermoeden van) uitbraak is van het coronavirus in het woonzorgcentrum of de assistentieflats. Ook door een bepaalde toename van het aantal besmette gevallen in de gemeente kan de versoepelde regeling tijdelijk aangepast worden. Voorzichtig met de generatiemix: Het grootste gevaar voor de verspreiding van het virus duikt momenteel op wanneer verschillende generaties zich mengen. Schoolkinderen en jongeren blijken vandaag grotere risicogroepen door hun meerdere contacten met anderen. Wilt u hiermee aub echt rekening houden? Cafetaria: Onze cafetaria blijft voorlopig nog dicht.   Welkom, maar voorzichtig aub! Deze versoepeling is heel welgekomen, maar blijf bewust van de risico’s wanneer de sociale contacten te losjes worden opgedreven. Ook een te grote diversiteit aan bezoekers brengt gevaar met zich mee. Mogen wij u verzoeken deze maatregelen gewetensvol te volgen? Zo beschermt iedere bezoeker zijn/haar familielid, ons team, zichzelf en de mensen in de dagelijkse omgeving.   Zit u nog met vragen, contacteer ons gerust. Bedankt in naam van bewoners en team van WZC Cassiers, Gerdy Desmedt Algemeen directeur  
   Lees verder...
  • Nieuw! Inplannen kamerbezoeken via het online reservatiesysteem van WZC Cassiers!

   02/09/2020
   De kamerbezoeken kunnen sinds vandaag vanaf maandag 7 september 2020 via een online reservatiesysteem ingepland worden.  Er is 1 agenda per afdeling. Om een reservering te maken kiest u via onderstaande link de website van uw afdeling: Voor Watervliet 0: https://www.supersaas.be/schedule/Cassiers/Watervliet0 Voor Watervliet 1: https://www.supersaas.be/schedule/Cassiers/Watervliet1 Voor De 2 Linden: https://www.supersaas.be/schedule/Cassiers/2linden U krijgt de agenda van de gekozen afdeling te zien. In het midden van het scherm ziet u de huidige week. In de kalender aan de rechterkant, klikt u op de week waarin u wenst te reserveren.   U kan een bezoek maximum 1 week op voorhand inplannen en ten laatste tot 10u00 voor de dag zelf. De kamerbezoeken gaan elke dag door, van 13u30 tot 16u30. Op de afdelingen Watervliet 0 en Watervliet 1 is het ook mogelijk op donderdag tot 18u30. De groene vakken duiden aan wanneer u kan reserveren. Klik op het vak van de dag en het tijdstip wanneer u wenst te reserveren (uur van aankomst). U kunt blijven tot max. 16u30 (of 18u30). Klik op “Reservering Toevoegen”. U krijgt een invulformulier te zien. Gelieve alles correct in te vullen, pas dan is uw reservatie OK. (U mag met max. 2 personen op bezoek komen. Indien dit het geval is, dient u ook de naam en voornaam van de 2e bezoeker in te vullen.) Klik op “Maak Reservering”. Indien uw reservatie gelukt is, zal er in het midden van uw scherm ‘Reservering toegevoegd’ verschijnen. De reservatie kan niet gewijzigd worden. Wenst u de reservatie te wijzigen of te annuleren, gelieve te verwittigen via 051 70 81 90. Voor personen die geen computer hebben kan er nog steeds telefonisch gereserveerd worden, elke werkdag tijdens de kantooruren, op het nummer 051 70 81 90. Voor meer vragen, neem gerust contact met ons op. 
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 27 augustus

   27/08/2020
   Versoepeling bezoekregeling vanaf 27/08/2020 Beste families, bezoekers, We zijn blij u te kunnen meedelen dat, dankzij een daling van het gemiddeld aantal Covid-19 besmettingen in ons land, we de bezoekregeling weer kunnen versoepelen. We beseffen heel goed dat dit voor de bewoners en hun familie zo cruciaal is. We zullen er dan ook alles aan doen om het bezoek te vrijwaren. De voorbije maanden is onze voorziening covid-vrij gebleven. We kunnen dus voor alle afdelingen bezoek toelaten op kamer. Hierbij nog eens de richtlijnen op een rijtje: Bezoek op kamer: Kamerbezoek kan elke dag van 13u30 tot 16u30 door geregistreerde bezoekers (dit zijn de partner, kinderen en kleinkinderen die zich vooraf lieten registreren en verklaring op eer tekenen) Voor bewoners die geen kinderen of kleinkinderen hebben kan dit een andere mantelzorger zijn. Bezoekers verklaren zich niet ziek te voelen en geen ziektesymptomen te hebben gehad in de voorbije 14 dagen en de laatste 14 dagen niet teruggekeerd te zijn uit een rode zone (buitenland) Het bezoek houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften van de nationale veiligheidsraad, dwz. dat op vandaag de sociale bubbel van max. 5 bezoekers per bewoner niet mag overschreden worden Bezoek dient nog steeds vooraf gereserveerd te worden. De telefonische aanvragen kunnen iedere werkdag (niet in het weekend). Bezoek voor de dag zelf kan aangevraagd worden tot 10u.  Graag ook het uur van bezoek vermelden. Er kan voor max. één week gereserveerd worden. We vragen het woonzorgcentrum te verlaten tegen 16u30 (we zullen vanaf september 1x per week bezoek kunnen toelaten tot 18u30, meer info hieromtrent volgt nog). Er kunnen max. 2 bezoekers tegelijk op de kamer. Eén kind onder de 12 jaar mag ook op bezoek (wel steeds begeleid door een volwassene) Registratie aan het onthaal, temperatuurmeting, handontsmetting blijven noodzakelijk, ook het achteraf ontsmetten van de contactpunten in de kamer blijft een noodzaak Bewoner en bezoeker dragen tijdens het bezoek een mondmasker. Wanneer de bewoner op dat moment iets wenst te eten of te drinken, bewaar dan zeker een afstand van min. 1,5 meter Het bezoek kan enkel doorgaan op kamer, ga ook geen andere kamers binnen en hou ten allen tijde een afstand van 1,5 meter met andere personen Extern bezoek (tijdens volledig bezoek dragen zowel bewoner als bezoeker een mondmasker) Wandeling kan op het terrein en in de dichte omgeving van het WZC (met de geregistreerde bezoeker) Essentiële consultaties (ziekenhuis, tandarts, osteopaat,…) kunnen doorgaan met professioneel ziekenvervoer of familie (mits naleven van de strikte veiligheidsvoorschriften) Aanwezigheid op familiefeest, begrafenis, speciale gelegenheid: steeds vooraf met directie te overleggen – directie kan oordelen dat bewoner na terugkeer 14 dagen op kamer moet blijven uit voorzorg Externe zorgverstrekkers/vrijwilligers Externe zorgverstrekkers (haarkapster, pedicure, opticien, audioloog…) mogen de nodige zorg op kamer verstrekken, mits het vooraf maken van een afspraak met de hoofdverpleegkundige en het volgen van de voorzorgsmaatregelen Er kan een vrijwilliger, verbonden aan een vaste leefgroepbubbel, de werking op de afdeling en het activiteienaanbod ondersteunen. De wekelijkse wandelingen zullen weer worden opgestart Deze nieuwe regeling gaat dus in vanaf donderdag 27 augustus. Hebben jullie nog vragen over de bezoekregeling, contacteer ons gerust. We zoeken samen met jullie naar een oplossing. We hopen echt dat we deze fase nog een tijd kunnen aanhouden. Uiteraard zal de evolutie van de besmettingscijfers (zowel in de voorziening als in de omgeving) hierin bepalend zijn. Vandaar nog eens het belang dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. We willen jullie garanderen dat we er alles zullen aan doen om het bezoek zo weinig mogelijk terug te schroeven, ook als  er op een afdeling een besmetting zou zijn. We zullen blijven zoeken naar alternatieve bezoekmogelijkheden. We danken u voor het begrip en geduld en hopen dat u, niettegenstaande bepaalde beperkingen, toch een deugddoend bezoek mag ervaren.   Genegen groeten, De directie
   Lees verder...
ondersteund door