Welkom bij vzw Cassiers woon- en zorgcentrum!

Zorg op maat in een warme thuis


 • Nieuws

  • De Warmste Week @ Cassiers

   18/12/2017
   Ook dit jaar organiseert Studio Brussel “De Warmste Week”. Laat jij je dit jaar van je warmste kant zien voor ‘Music for Life’ en help je ons geld in te zamelen voor de duofiets voor onze bewoners? HOE KUN JE WZC CASSIERS VZW STEUNEN? Wij verkopen lippenbalsems en chips. Verder staat er ook een "Rospot" aan de hoofdingang waar u uw "rostjes" in kunt deponeren. Wij danken alvast iedereen voor de steun!!  
   Lees verder...
  • Geef een pluim voor de zorg!

   07/11/2017
   Ook goed nieuws en goede zorg verdient het licht. Bing Research lanceerde een platform waar patiënten, cliënten, bewoners, familieleden of iedereen die recent goede zorg heeft gekregen een pluim kan weggeven. Klik hier of op de affiche om een pluim te geven!
   Lees verder...
  • Steun WZC Cassiers tijdens de warmste week!

   30/10/2017
   WZC Cassiers VZW Houthulst: wij willen sparen voor een duo fiets… Bewegen houdt onze bewoners fit, niet alleen fysiek maar ook mentaal!  Bewegen is een manier om het verouderingsproces tegen te gaan.  Door samen met onze bewoners te fietsen kunnen ze opnieuw participeren in hun vroegere woonomgeving, de natuur, de activiteiten van het dorp, een marktbezoek, de buurtwinkel, het dorpsgebeuren in de frisse buitenlucht.  Het is een mooie gelegenheid om samen met familie, medewerkers, vrijwilligers hiervan te genieten in het bosrijke Houthulst. Het budget dat onze voorziening hiervoor kan vrij maken is onvoldoende, vandaar onze oproep om een actie op poten te zetten. Help ons, onze droom en die van de bewoners waar te maken!  
   Lees verder...
  • Bouwproject

   27/10/2017
   Op vandaag is het perceel ruwbouw bijna voltooid. Momenteel is het wachten op de dakafwerking en de luifel. Op 02-11-2017 gaat de aanbesteding door van de percelen elektriciteit, HVAC en sanitair. Op 09-11-2017 vindt de aanbesteding plaats voor de loten vloeren en pleisterwerken.
   Lees verder...
  • Lopen voor dementie te Diksmuide op 01/10/2017 - WZC Cassiers was erbij!

   01/10/2017
   Dit jaar was het thema van de week van dementie “Dementie in beweging”. In Diksmuide organiseerde het WZC Yzerheem een WZC-clash, dit samen met de stadstrail van Diksmuide. Er werd een wedstrijd gehouden onder de woonzorgcentra om met zoveel mogelijk deelnemers mee te lopen over een afstand van 5,5 km. De stadstrail liep door allerlei gebouwen en monumenten van Diksmuide. Op die manier konden we de stad eens op een andere manier verkennen en steunden we een goed doel. Een deel van de opbrengst werd geschonken aan de Alzheimer Liga. Met onze 20 deelnemers eindigde WZC Cassiers op de 2e plaats. Een mooi resultaat! Ook de individuele resultaten van onze lopers waren niet slecht :-) Dank aan alle sportieve deelnemers!!
   Lees verder...
  • Dementie in beweging: een terugblik

   29/09/2017
   Op 14 september 2017 openden we in het wzc de Week van Dementie met een infoavond voor familieleden. Het thema van de avond was ‘Dementie in Beweging’ en ging over hoe belangrijk het is om doorheen de levensloop onze hersenen in conditie te houden om dementie tegen te gaan. Bewegen speelt hierbij een heel belangrijke rol ! Nadien brachten we met de aanwezigen een bezoek aan het niet-pluis-huis. In het niet-pluis-huis waren we getuige van hoe een bewoner met beginnende dementie, ondanks de toenemende chaos in het hoofd, alsnog probeert zijn dagelijks leven zelfstandig te organiseren.  Onder de deelnemers was er zowel herkenning als ongeloof, erkenning als verontwaardiging, bij sommigen brachten de herkenbare taferelen herinneringen naar boven die werden gedeeld en begrip vonden bij lotgenoten. Het was een warme ontmoeting. Voor medewerkers werd een gelijkaardige vormingsnamiddag georganiseerd waarbij werd nagedacht over hoe we in de zorg en de dagdagelijkse omgang elke individuele bewoner met zijn mogelijkheden en beperkingen tot meer bewegen kunnen aanzetten. Ook de medewerkers brachten een bezoek aan het niet-pluis-huis, een bezoek dat velen heeft geraakt, omdat dementie voor de medewerkers eens vanuit een andere hoek werd belicht. Studenten uit het MMI brachten tevens een namiddag door in het niet-pluis-huis, waar ze verschillende opdrachten moesten uitvoeren. Dit bezoek was voor hen gekoppeld aan een sessie rolstoeldansen.  Het was voor de studenten een boeiende namiddag, die veel langer had mogen duren. Aansluitend kregen geïnteresseerde inwoners van Houthulst inkijk in het wonen en leven van iemand met dementie. Het bezoek maakte heel wat persoonlijke verhalen los en bracht heel wat vragen over het hoe en wat van dementie naar boven. Gedurende de Week van Dementie werd ook een fototentoonstelling opgesteld in de hoofdgang, waarin bewoners-in-beweging in beeld werden gebracht. De foto’s werden op veel positieve reacties onthaald. Bewoners en hun familieleden konden ook deelnemen aan een fotozoektocht doorheen de gemeente. Wellicht door de minder ideale weersomstandigheden werd de fotozoektocht geen succes. Wie alsnog met zijn familielid de wandeling doorheen Houthulst wil maken, kan steeds op de verpleegpost of bij Lindsey (receptie) de brochure van de fotozoektocht opvragen. Katja & Adeline
   Lees verder...
  • WZC Cassiers bedankt alle vrijwilligers tijdens het jaarlijks vrijwilligersfeest!

   08/09/2017
   Op 8 september 2017 werden de vrijwilligers nog eens extra bedankt voor alle inzet en hulp het afgelopen jaar. Jaarlijks organiseert het animatieteam een dankfeest, dit jaar met als thema: "Una noche Española"!! Op deze avond werden ook de 'jubilarissen' speciaal in de bloemetjes gezet met een geschenk. Proficiat aan Aurel Van Neste (10 jaar vrijwilliger), Liliane Beauprez (10 jaar vrijwilliger), Annie Deruytter (15 jaar vrijwilliger), Walter Vandenbulcke (15 jaar vrijwilliger) en Gilbert Blanckaert (20 jaar vrijwilliger). Bedankt aan alle vrijwilligers!    
   Lees verder...
  • Infoavond op 14-09-2017: "Laat je hersenen niet zitten"

   23/08/2017
   Op donderdag 21 september is het Werelddag Dementie. Naar aanleiding hiervan vinden in het wzc verschillende activiteiten plaats. Zo wordt op donderdag 14 september om 19u30 een familieavond ingericht met als titel ‘Laat uw hersenen niet zitten’. De infoavond wil het hebben over het belang van bewegen voor onze hersenen. Lichaamsbeweging houdt namelijk niet alleen ons lijf maar ook onze hersenen in conditie. Dat blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Als kinderen sporten worden ze slimmer, en wie meer beweegt verkleint de risico’s op het ontwikkelen van dementie. Gekoppeld aan de infoavond kan u aansluitend een bezoek brengen aan het niet-pluis-huis, een belevingshuis dat inkijk geeft in hoe een inwoner met vermoedelijk beginnende dementie, zijn omgeving organiseert en waarneemt.  I.v.m. de praktische organisatie vragen we om vooraf, ten laatste tegen 10 september, in te schrijven bij het onthaal (051/70 81 90) of via receptie@wzccassiers.be.
   Lees verder...
  • 14 - 21 september 2017: Week van dementie

   18/08/2017
   • 14 SEPTEMBER 2017 | 19u30 | Cafetaria WZC Cassiers Infoavond: "Laat je hersenen niet zitten" of waarom bewegen het risico op dementie verkleint, gecombineerd met een bezoek aan het 'niet-pluis-huis', belevingshuis rond dementie. Klik hier voor meer info. • 14 - 28 SEPTEMBER 2017 | Dementie in beweging Fotozoektocht door Houthulst voor bewoners en hun familie. Klik hier voor meer info. Boekjes zijn te verkrijgen in de verpleegposten en aan het onthaal. • 14 - 28 SEPTEMBER 2017 | Fototentoonstelling in het WZC Thema: "Bewegen doet leven!" • 14 én 28 SEPTEMBER 2017 | Bezoek belevingshuis dementie Het 'niet-pluis-huis' kan bezocht worden door leden van de plaatselijke seniorenverenigingen en studenten. • 1 OKTOBER 2017 | start om 14u00 | Lopen door Diksmuide Clash tussen alle woonzorgcentra in West-Vlaanderen! Loop 5 km mee met WZC Cassiers en steun dementie!! Inschrijving: €10 tvv. Alzheimerliga via: leen.nys@wzccassiers.be of 051 70 81 90 Meer info: www.stadstraildiksmuide.be
   Lees verder...
  • Dementie in beweging: Fotozoektocht door Houthulst voor bewoners en hun familie

   17/08/2017
   Van 14 tot 21 september is het de week van dementie. Het thema dit jaar is ‘Dementie in beweging’. Het kan niet ontkend worden dat er de laatste tiental jaren heel wat te doen is rond dementie: onderzoek naar medicatie, inspanningen om de omgeving dementievriendelijk te maken, inspanningen om het taboe rond dementie te doorbreken. Er is heel wat beweging rond het thema dementie. Maar, en dan komen we wat dichter bij huis, hersenonderzoek heeft duidelijk aangetoond dat bewegen van essentieel belang is om de veroudering van de hersenen, waar dementie een extreme vorm van is, tegen te gaan. Volgens de gezondheidsnorm zouden we in principe dagelijks een halfuur matig intensief moeten bewegen om onze hersenen te wapenen tegen de door iedereen gevreesde achteruitgang.  Echter, en dat is zeer schrijnend, toonde een onderzoek uitgevoerd in Nederland  aan dat 75 tot 90% van de rusthuisbewoners jaarlijks minder dan 2x/jaar 20minuten naeen actief zijn. Dit is rampzalig voor het verouderingsproces van de hersenen. Daarom hebben we besloten om in het wzc,  in de week van dementie, extra aandacht te besteden aan beweging. We maken er als personeel al langer een punt van om in te zetten op voldoende beweging bij onze bewoners, dit in de dagdagelijkse activiteiten  maar ook in het activiteitenaanbod, in de kinesitherapie. Daarnaast willen we ook u als familie aanspreken om hieraan actief uw steentje bij te dragen en hebben we voor bewoners en hun familie een fotozoektocht uitgestippeld: een wandeling op basis van foto’s, waarbij op verschillende stopplaatsen actie moet worden ondernomen. Op de verpleegposten van elke afdeling kun je een bundeltje afhalen met de fotozoektocht in beeld. Op elke stopplaats wordt er een beweging uitgebeeld. Het is de bedoeling om met de bewoner, van plaats naar plaats te wandelen, in de afgebeelde volgorde, en telkens 20 x de beweging uit te voeren die op de foto wordt  gedemonstreerd. Zo is niet enkel het familielid die de rolwagen voortduwt in beweging, maar is ook de bewoner zelf actief. Beide gaan er de veroudering van hun hersenen mee  tegen. Het zou fijn zijn mocht u een foto nemen van minimum 5 stopplaatsen waarop de bewoner actief de oefening uitvoert die wordt afgebeeld. Die foto’s kunt u e-mailen naar receptie@wzccassiers.be of bij Lindsey van de receptie laten downloaden. We maken er een afdruk van, waardoor u een plaatsje krijgt aan onze ‘Wall of Fame’. Ter beloning krijgt de bewoner een gratis consumptie in de cafetaria. U kunt de fotozoektocht doen van 14 tot 28 september. Succes !!
   Lees verder...
ondersteund door