Centrum voor Kortverblijf
Dagverzorgings-
centrum
De Corver
Dagverzorgings-
centrum
Het Kloosterhof
Zorgflats
Residentie
De Oude Hulst
Lokaal Dienstencentrum
De Klaproos
Lokaal Dienstencentrum
De Schakel

Werking

De 100 woongelegenheden zijn verdeeld over 3 afdelingen.

Afdeling De 2 Linden richt zich tot personen met dementie.  

Afdelingen Watervliet 0 en 1 richten zich tot personen met een eerder fysieke zorgafhankelijkheid.

Gemotiveerde en deskundige medewerkers staan dag en nacht voor de bewoners klaar. Bij opname maakt de verantwoordelijke van de afdeling, in overleg met de bewoner en/of zijn familie, een individueel verzorgingsplan op. Tijdens het verder verblijf zijn naast het zorgteam ook andere disciplines zoals animatie om het welzijn van de bewoner bekommerd.

Door een intensieve samenwerking met vrijwilligers, scholen, buurt en andere organisaties proberen we mogelijkheden te creëren om sociale contacten te onderhouden en te stimuleren. We proberen onze vrijwilligers te betrekken in het aanbod van individuele en groepsactiviteiten, als extra ondersteuning van ons animatieteam.

Het woonzorgcentrum beschikt over een team van kinesisten, logopedist, ergotherapeuten en animatoren. Een waaier van interne als externe activiteiten wordt aangeboden. Advies en suggesties van bewoners zijn belangrijk.

Als familie word je nauw betrokken in de zorg. Overleg en communicatie vinden we heel belangrijk. Via oa. Familienet, Flickr of de Facebookpagina kan u heel gemakkelijk het leven in het woonzorgcentrum volgen.

Lees meer over werking van ons woonzorgcentrum:

ondersteund door