Ontstaan

Het huidig woon-en zorgcentrum kende zijn ontstaan einde 19de eeuw. Het dankt zijn naam “Cassiers” aan de stichter, nl. senator Joannes Petrus Cassiers (1788 – 1870) die samen met zijn echtgenote, Carolina de Patin de Langhemarck (1823 – 1882) niet alleen het dorp, de parochie Houthulst, maar ook in 1856 het klooster, een school en het “hospitaal voor oude menschen en weezen” stichtte.

Sinds 1866 zijn er zusters (aanvankelijk de Zusters van de H. Vincentius à Paulo afkomstig van Lendelede) actief om de ouderen van Houthulst en omstreken woning en verzorging te bieden.

Tijdens de oorlogsjaren vluchtten de zusters met de weeskinderen en de ouderen, naar St. Pair-sur-Mer in Normandië. Bij hun terugkeer in 1919 bleken alle kloostergebouwen in Houthulst verwoest. De bejaarden werden tijdelijk gehuisvest in “barakken”.

Na de wederopbouw van het klooster na WOI werden er naast ouderen en weeskinderen ook kinderen van de leurders van Houthulst opgevangen.

Op 15 augustus 1954 is de congregatie van Houthulst toegetreden tot de congregatie “Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria” van Vladslo. De zusters bleven verder actief in de zorg voor ouderen en zieken en in het onderwijs.

In 1988 heeft de congregatie de uitbatings-vzw opgericht: vzw Cassiers rust- en verzorgingstehuis (met een erkenning van 30 RVT-bedden).

In 1994 werd het OCMW-rusthuis “Ter Kouter” van Merkem overgenomen. De nieuwe overkoepelende vzw kreeg de naam vzw Cassiers seniorenzorg. In 1999 werd in Merkem een nieuwe vzw opgericht (fusie tussen rust- en verzorgingstehuis Ter Kouter en rusthuis Ten Rozegaarde). Intussen heeft de vzw de naam vzw De Groene Verte woon en zorg.

De zorg voor ouderen kende in die periode een verbreding. Er werden diensten opgericht die meer en meer thuiszorgondersteunend werken of een brug vormen tussen de thuiszorg en de residentiële zorg.

In 1996 werden 22 serviceflats geopend, met de naam Residentie De Oude Hulst. Vanaf 2009 werden de serviceflats uitgebaat als zorgflats.

Vanaf 1994 werd eveneens gestart met een vervangingsnieuwbouw voor het rust- en verzorgingstehuis. Na 3 bouwfasen werd het nieuwe woon- en zorgcentrum gerealiseerd in 1999, dit voor 100 woongelegenheden en 3 kamers kortverblijf.

Het dagverzorgingscentrum De Corver te Houthulst opende zijn deuren vanaf januari 2000, dit met een erkenning voor 15 eenheden. In 2016 wordt gestart met een nieuwbouw voor dit dagcentrum.

Vanaf 2001 startte het lokaal dienstencentrum “De Schakel” met activiteiten en dienstverlening naar de senioren van Houthulst en deelgemeenten. Sinds 2006 is de formele samenwerking opgestart met het gemeentebestuur van Houthulst en wordt het dienstencentrum uitgebaat vanuit de gemeentezaal Maekeblijde.

In 2012 werd te Vladslo een tweede dagverzorgingscentrum “Het Kloosterhof” opgericht, dit in de gebouwen van het klooster.

In 2013 werd een formele samenwerking aangegaan met de vzw Godtsvelde te Kortemark en vzw Maria Rustoord te Dadizele.

In 2020 opende het lokaal dienstencentrum "De Klaproos" in Vladslo de deuren. Hier zijn elke werkdag oudere en kwetsbare personen uit de buurt en uit heel Groot-Diksmuide welkom. Voor een ‘klapke’ bij een koffie, voor info en advies over administratieve zaken of gezondheidskwesties, en nog veel meer. Het nieuwe open huis vult in deze landelijke hoek van Diksmuide de werking van LDC Ten Patershove in het stadcentrum aan.

ondersteund door