Visie Infectiebeleid

Terug naar Visieteksten

Binnen het woonzorgcentrum Cassiers wordt gestreefd naar het optimaal welzijn van de hulpvrager en van de medewerker. Met de uitbouw van dit infectiebeleid beoogt de voorziening optimale arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers alsook een algemene kwaliteitsvolle zorg voor alle bewoners en gebruikers.

De voorziening wenst een algemeen beleid te ontwikkelen waarbij de verspreiding van infecties en kruisbesmetting maximaal wordt voorkomen. Ook de voedselveiligheid (HACCP) wordt opgenomen in het algemeen infectiebeleid zodat voldaan wordt aan de wettelijke hygiënevoorschriften.

Het beleid richt zich tot alle medewerkers, bewoners en alle bezoekende externen.

In de eerste plaats ligt de nadruk op preventie van infecties. De voorziening investeert hiervoor in de nodige opleidingen en middelen.

Naast preventie is er ook de bestrijding van aanwezige infecties. Dit verloopt in overleg met de CRA, de huisarts en/of de arbeidsgeneesheer.

 

 

ondersteund door